Domů » Služby » Mandaly – Jejich tvorba a smysl

Mandaly – Jejich tvorba a smysl

Přestože mandalu může malovat kdokoli, není to cesta pro všechny. Mandalu maluje ten… „Ten, kdo je zvědavý, kdo hledá 20160202_230218_Ksám sebe, kdo se chce lépe poznat, kdo má problémy a rád by pochopil, co se v něm a kolem něj děje, ale i všichni další, kteří mají každý svůj důvod. Kreslení je určeno pro ty, kteří chtějí lépe pochopit sami sebe, podívat se na svoji osobní strukturu, vyjádřit to, co je verbálním způsobem těžko formulovatelné, obtížně sdělitelné a mnoh­dy mimo dosah vědomého uchopení. Výtvarné schopnosti ani vzdělání nejsou vůbec potřeba. Vyjadřovat se malováním může, a zároveň umí, kdokoli.“

Jak tvořit mandalu?

Pro tvoření mandal můžeme použít mandalové předlohy, ale můžeme také tvořit mandaly vlastní. Jednou z možností je tvorba mandaly od ruky, technikou automatické kresby, další možností je tvoření mandal podle návodů. K tvorbě mandaly můžeme použít také různé pomůcky, jako je kružítko, pravítko nebo šablona pro tvoření mandal. Záleží jen na vás, jaký postup zvolíte.

Také materiál pro mandaly může být velmi různý. Mandaly lze tvořit dvoj- i trojrozměrné. Mandaly můžeme sypat, kreslit, skládat z přírodních materiálů nebo tvořit z korálků. Nejrozšířenější možností je tvorba na papír, která nám umožňuje uchování mandaly pro pozdější práci nebo pro utvoření „mandalového slovníčku“.

Sypané mandaly

Mandaly lze tvořit různým způsobem. Jedním z nich je tvorba z obarveného písku, rýžové mouky či jiného sypkého materiálu. Jejich tvorba vyžaduje velkou pečlivost a trpělivost, čímž představuje určitý rituál. Mandala je vytvářena obvykle při příležitosti nějaké slavnosti či obřadu a její forma se řídí smyslem a významem příležitosti, ke které je vytvářena. Tvůrce na jejím povrchu vyjadřuje geometrickými obrazci a pro zasvěcené srozumitelnými symboly svoje vidění světa, přírodních sil, koloběhu života, astrologických znamení, božstev i svoje nejniternější náboženské vyznání. Při ukončení slavnosti nebo obřadu, pro který byla mandala vytvořena, je tato veřejně smetena a vržena do řeky, nebo rozprášena po větru.

Asi nejznámější sypanou mandalou, je písečná tibetská mandala.

Mandala napříč kulturami

Jelikož je mandala nadkulturní symbol, vyskytuje se napříč časem, kulturami, náboženskými i filosofickými systémy. Můžeme se s ní setkat na všech kontinentech, ačkoli ne všude slovo mandala pro označení kruhových obrazců používají.

Mandalu najdeme např.:

  • v Indii: indické jantry jsou sídlem bohů
  • v Tibetu: tibetská mandala je tvořena z písku a po dokončení je ničena
  • v Evropě: v křesťanském období se setkáváme s kruhovými obrazci s Kristem uprostřed kopule chrámu, s labyrintovými mandalami v zahradách a na podlahách kostelů nebo s rozetovými okny nad vstupem do katedrál, mandala dle posvátné geometrie se vyskytovala v chrámech starověkých civilizací
  • v Americe: indiáni používají lapač snů, kruhové štíty proti zlým duchům
  • v Egyptě: egyptskou pyramidu lze považovat za trojrozměrnou mandalu ve starověkých kulturách: kruhové ornamenty posvátné geometrie

Zdroj Wikipedie

UA-73059888-1