Domů » Zajimavosti » Nabízejí nám moudrost a laskavost

Nabízejí nám moudrost a laskavost

Člověk je krásný nejen tehdy, když má pružný krok. Člověk je krásný podle moudrosti, což zračí se mu v oku, podle vrásek a bílých vlasů, podle slov, když ponořuje se v hovoru s dětmi do let, kdy i on byl mladý. Člověk je krásný tehdy, když ho lidé mají rádi.

Měsíc listopad by měl být pro nás všechny připomínkou, jak uctít starší lidi v našem okolí. Stárnutí je zákonitý, obecný jev, kterému podléhají všechny živé organismy, tedy i my, lidé. V našem životě je to nezvratný a postupný proces. Úcta ke starším lidem by měla být tudíž přirozenou součástí našeho chování, spontánní a nenásilná. Starší lidé si ji zaslouží, protože věkem nabyli různé zkušenosti, které předávají nám, mladším. Neměli bychom na to zapomínat – počínaje už pozdravem, který je projevem přátelství, zdvořilosti, úcty a respektu ke druhému člověku (bez rozdílu věku). Láska a úcta ke starším se vysoce cení. Je přirozeným zákonem, který znají všechny národy. Starší lidé jsou našimi rodiči, učiteli a kamarády. Vždy umí pomoci, poradit a potěšit, žádná povinnost jim nepřijde těžká, pokud jim to síly a zdraví dovolí. Trápí je naše starosti, mnohem více dokážou s námi prožívat radost a lásky mají plnou náruč. Konečně i za svůj život jim vděčíme. Ať je pro vás dříve narozené podzim života plný barev, z nichž každá bude znamenat jedno krásně prožité období vašeho života!

MIROSLAV HAVEL  Vitae 11/2018

UA-73059888-1